WERBUNG

E-POLISH.EU W PRAKTYCE (SZKOLENIE)
Kraków (online)
2017-04-06 21:00–21:45, Preis: bezpłatne

Czy umiesz już w pełni wykorzystać możliwości platformy e-polish.eu? Sprawdź, co potrafisz podczas praktycznych warsztatów z tworzenia ćwiczeń, testów oraz lekcji.

Webinarium to przeznaczone jest dla osób, które zetknęły się już z platformą e-polish.eu, lecz wciąż nie do końca wykorzystują jej możliwości. Spotkanie to będzie miało charakter praktyczny. Uczestnicy dostaną określone zadania, które będą realizować pod okiem prowadzącego. Uczestnicy - poprzez zadawane przez nich pytania - będą mieli realny wpływ na program webinarium.

Ze względu na charakter szkolenia liczba uczestników jest ograniczona do 15 osób.

Zapisy i szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronach: kursyjezykapolskiego.pl

Ile godzin przeznaczasz tygodniowo na sprawdzanie zadań domowych swoich uczniów? Czy nie masz poczucia, że tracisz czas, by skontrolować banalne, automatyzujące ćwiczenia? Przygotuj więc następną pracę domową dla swoich uczniów w e-polish.eu, a portal sprawdzi za Ciebie poprawność końcówek, dopasowanych definicji, wstawionych zaimków... Tobie pozostanie bardziej twórcza część - sprawdzanie opisów ilustracji, esejów i wypracowań.

Druga część z cyklu warsztatów prezentujących bogate możliwości platformy e-polish.eu. Podczas tej sesji zostaną zaprezentowane:
a) przygotowywanie testów i zadań
b) zadawanie studentom prac domowych online

Zapisy i szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronach: kursyjezykapolskiego.pl

Z pewnością już niejeden raz wprowadzałeś dopełniacz, aspekt. Uczyłeś, jak pytać o drogę czy prosić o pomoc. Ponieważ trudno przechowywać wszystkie przeprowadzone lekcje, za każdym razem na nowo musisz kompletować i układać wszystkie materiały - z książek, własnych ćwiczeń, podręcznika... Stwórz zatem swoją następną lekcję w e-polish.eu, abyś mógł wrócić do niej, kiedy tylko będzie Ci to potrzebne.

Trzecia część z cyklu warsztatów prezentujących bogate możliwości platformy e-polish.eu. Podczas tej sesji zostaną zaprezentowane:
a) przygotowywanie lekcji do wykorzystania na zajęciach w formie tradycyjnej i na tablicach interaktywnych
b) prowadzenie lekcji indywidualnych online przy wykorzystaniu wirtualnej sali lekcyjnej e-polish.eu.

Zapisy i szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronach: kursyjezykapolskiego.pl

Szczegółowy program warsztatów będzie dostępny na początku kwietnia.

Ze względu na spodziewane duże zainteresowanie warsztatami sugerujemy możliwie wczesną rejestrację - na adres szkolenia@glossa.pl należy przesłać swoje imię i nazwisko, e-mail oraz telefon kontaktowy.

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO (SZKOLENIE)
Mińsk (Białoruś)
od 2017-05-20 10:00 do 2017-05-21 13:00, Preis: bezpłatne

Szkolenie realizowane jest we współpracy z Instytutem Polskim w Mińsku. Szczegółowy program warsztatów będzie dostępny na początku kwietnia.

Ze względu na spodziewane duże zainteresowanie warsztatami sugerujemy możliwie wczesną rejestrację - na adres szkolenia@glossa.pl należy przesłać swoje imię i nazwisko, e-mail oraz telefon kontaktowy.

Szczegółowy program warsztatów będzie dostępny na początku kwietnia. Ze względu na spodziewane duże zainteresowanie warsztatami sugerujemy możliwie wczesną rejestrację - na adres szkolenia@glossa.pl należy przesłać swoje imię i nazwisko, e-mail oraz telefon kontaktowy.

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO (SZKOLENIE)
Kijów (Ukraina)
od 2017-05-26 15:00 do 2017-05-27 17:00, Preis: bezpłatne

Szkolenie realizowane jest we współpracy z Ambasadą RP w Kijowie. Szczegółowy program warsztatów będzie dostępny na początku kwietnia.

Ze względu na spodziewane duże zainteresowanie warsztatami sugerujemy możliwie wczesną rejestrację - na adres szkolenia@glossa.pl należy przesłać swoje imię i nazwisko, e-mail oraz telefon kontaktowy.

Szczegółowy program warsztatów będzie dostępny na początku kwietnia. Ze względu na spodziewane duże zainteresowanie warsztatami sugerujemy możliwie wczesną rejestrację - na adres szkolenia@glossa.pl należy przesłać swoje imię i nazwisko, e-mail oraz telefon kontaktowy.

Szkolenie realizowane jest we współpracy z Instytutem Polskim w Berlinie. Szczegółowy program warsztatów będzie dostępny na początku kwietnia.

Ze względu na spodziewane duże zainteresowanie warsztatami sugerujemy możliwie wczesną rejestrację - na adres szkolenia@glossa.pl należy przesłać swoje imię i nazwisko, e-mail oraz telefon kontaktowy.

Głównym celem szkolenia „Gramatyka krok po kroku” jest pokazanie jak w prosty, a zarazem ciekawy sposób, wprowadzać i utrwalać poszczególne zagadnienia gramatyczne. Szkolenie będzie miało formę warsztatów, ukierunkowanych na wymianę doświadczeń i praktycznych pomysłów, jak radzić sobie z typowymi problemami w nauczaniu gramatyki. Każdy dzień będzie kończył się opracowywaniem w grupach materiałów (które posłużą uczestnikom szkolenia jako baza do tworzenia własnych lekcji do wybranych trudniejszych zagadnień gramatycznych) oraz krótkim panelem dyskusyjnym.

Szkolenie obejmuje 30 godzin lekcyjnych zajęć prowadzonych w grupie maksymalnie 12 osób.

Cena obejmuje: szkolenie, roczny dostęp do e-polish.eu, wybraną pozycję serii "POLSKI krok po kroku", materiały szkoleniowe, zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem, wyjście do restauracji, certyfikat.

Szczegółowy program warsztatów będzie dostępny na początku kwietnia. Ze względu na spodziewane duże zainteresowanie warsztatami sugerujemy możliwie wczesną rejestrację - na adres szkolenia@glossa.pl należy przesłać swoje imię i nazwisko, e-mail oraz telefon kontaktowy.

Głównym celem szkolenia „Gramatyka krok po kroku” jest pokazanie jak w prosty, a zarazem ciekawy sposób, wprowadzać i utrwalać poszczególne zagadnienia gramatyczne. Szkolenie będzie miało formę warsztatów, ukierunkowanych na wymianę doświadczeń i praktycznych pomysłów, jak radzić sobie z typowymi problemami w nauczaniu gramatyki. Każdy dzień będzie kończył się opracowywaniem w grupach materiałów (które posłużą uczestnikom szkolenia jako baza do tworzenia własnych lekcji do wybranych trudniejszych zagadnień gramatycznych) oraz krótkim panelem dyskusyjnym.

Szkolenie obejmuje 30 godzin lekcyjnych zajęć prowadzonych w grupie maksymalnie 12 osób.

Cena obejmuje: szkolenie, roczny dostęp do e-polish.eu, wybraną pozycję serii "POLSKI krok po kroku", materiały szkoleniowe, zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem, wyjście do restauracji, certyfikat.

Szkolenie koncentruje się na poszerzaniu wiedzy metodycznej i rozwijaniu praktycznych umiejętności niezbędnych do dobrego planowania lekcji oraz skutecznego, atrakcyjnego i komunikacyjnego nauczania języka polskiego. Dodatkowo szkolenie zapewni uczestniczącym w nim nauczycielom możliwość wzbogacenia wiedzy na temat dostępnych na rynku materiałów do nauczania polskiego (zarówno tradycyjnych jak też multimedialnych oraz online). Istotnym elementem szkolenia będzie także wkład własny nauczycieli (ich pomysły, projekty, materiały) oraz umożliwienie nauczycielom wzajemnej wymiany pomysłów i doświadczeń i nawiązanie trwałych kontaktów, które będą w przyszłości wykorzystywane jako wsparcie w procesie nauczania. Program dodatkowy ma na celu przybliżenie uczestnikom szkolenia wiedzy o kulturze polskiej i zmianach w społeczeństwie na początku XXI wieku

Szkolenie obejmuje 30 godzin lekcyjnych zajęć prowadzonych w grupie maksymalnie 12 osób.

Cena obejmuje: szkolenie, roczny dostęp do e-polish.eu, wybraną pozycję serii "POLSKI krok po kroku", materiały szkoleniowe, zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem, wyjście do restauracji, certyfikat.

Głównym celem szkolenia „Gramatyka krok po kroku” jest pokazanie jak w prosty, a zarazem ciekawy sposób, wprowadzać i utrwalać poszczególne zagadnienia gramatyczne. Szkolenie będzie miało formę warsztatów, ukierunkowanych na wymianę doświadczeń i praktycznych pomysłów, jak radzić sobie z typowymi problemami w nauczaniu gramatyki. Każdy dzień będzie kończył się opracowywaniem w grupach materiałów (które posłużą uczestnikom szkolenia jako baza do tworzenia własnych lekcji do wybranych trudniejszych zagadnień gramatycznych) oraz krótkim panelem dyskusyjnym.

Szkolenie obejmuje 30 godzin lekcyjnych zajęć prowadzonych w grupie maksymalnie 12 osób.

Cena obejmuje: szkolenie, roczny dostęp do e-polish.eu, wybraną pozycję serii "POLSKI krok po kroku", materiały szkoleniowe, zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem, wyjście do restauracji, certyfikat.