Słowa i słówka

Słowa i słówka
Elżbieta Rybicka, Magdalena Szelc-Mays

Title:Słowa i słówka
Authors:Elżbieta Rybicka, Magdalena Szelc-Mays
Type:Coursebook
Target group:adults
Language:general
Level:A1, A2
Skills:writing, vocabulary practice, speaking, reading, grammar practice
Publishing house:Universitas

„Słowa i słówka” to podręcznik oraz 72 tablice do nauki podstawowego słownictwa, a także do ćwiczenia podstawowych struktur gramatycznych. Plansze gramatyczne podzielone według kategorii: rzeczownik, przyimek, przymiotnik, czasownik oraz plansze ortograficzne tworzą niezależną całość i mogą być traktowane jako pomoc we wprowadzaniu nowego materiału bądź utrwalaniu go. W książce lekcje odpowiadają kolejnym hasłom z plansz: pytanie o drogę, sklepy, rodzina, ubranie, pory roku, pogoda, sport, meble to najważniejsze z nich. Na początku każdego bloku tematycznego podano listę słów potrzebnych do omawiania go, uporządkowaną według części mowy, następnie zamieszczono tekst i wreszcie ćwiczenia, których zadaniem jest utrwalenie nowego słownictwa.

i.stempek, 2011-05-10
9 lat temu przygotowywałam grupę obcokrajowców do angielskiego egzaminu GCSE. Książka pani Szelc-Mays okazała się wtedy dużą pomocą.
4/5
pat184, 2011-01-31
Nauczyciele w naszej szkole językowej ciągle chętnie korzystają z tablic „Słowa i słówka”. Bardzo praktyczne są też spisy słówek do poszczególnych haseł – na ich bazie można przygotowywać własne materiały.
4/5
add opinion
opinia o kursie języka polskiego Ben
Ben
Huston (USA)

Zdecydowałem się uczyć polskiego przy pomocy e-polish.eu nie bez wątpliwości. Teraz jednak – po dwóch miesiącach nauki – przyznaję była to dobra decyzja. Mając ograniczony czas na naukę program ten daje mi pełną elastyczność. Polecam wszystkim zainteresowanym językiem polskim!

more

Do you have any questions? Fill in the form or call: +48 12 429 40 51.