Słowa i słówka

Słowa i słówka
Elżbieta Rybicka, Magdalena Szelc-Mays

Title:Słowa i słówka
Authors:Elżbieta Rybicka, Magdalena Szelc-Mays
Type:Coursebook
Target group:adults
Language:general
Level:A1, A2
Skills:writing, vocabulary practice, speaking, reading, grammar practice
Publishing house:Universitas

„Słowa i słówka” to podręcznik oraz 72 tablice do nauki podstawowego słownictwa, a także do ćwiczenia podstawowych struktur gramatycznych. Plansze gramatyczne podzielone według kategorii: rzeczownik, przyimek, przymiotnik, czasownik oraz plansze ortograficzne tworzą niezależną całość i mogą być traktowane jako pomoc we wprowadzaniu nowego materiału bądź utrwalaniu go. W książce lekcje odpowiadają kolejnym hasłom z plansz: pytanie o drogę, sklepy, rodzina, ubranie, pory roku, pogoda, sport, meble to najważniejsze z nich. Na początku każdego bloku tematycznego podano listę słów potrzebnych do omawiania go, uporządkowaną według części mowy, następnie zamieszczono tekst i wreszcie ćwiczenia, których zadaniem jest utrwalenie nowego słownictwa.

i.stempek, 2011-05-10
9 lat temu przygotowywałam grupę obcokrajowców do angielskiego egzaminu GCSE. Książka pani Szelc-Mays okazała się wtedy dużą pomocą.
4/5
pat184, 2011-01-31
Nauczyciele w naszej szkole językowej ciągle chętnie korzystają z tablic „Słowa i słówka”. Bardzo praktyczne są też spisy słówek do poszczególnych haseł – na ich bazie można przygotowywać własne materiały.
4/5
add opinion
Nauka polskiego Christian
Christian
Dresden (Niemcy)

Doskonały kurs do nauki języka polskiego. Jestem zaskoczony tak dużym bogactwem dostępnych ćwiczeń do każdego z poruszanych w kursie tematów. Dzięki temu nawet trudne tematy stają się jasne i moje umiejętności rozumienia i używania polskiego są na coraz wyższym poziomie.

more

Do you have any questions? Fill in the form or call: +48 12 429 40 51.