Słowa i słówka

Słowa i słówka
Magdalena Szelc-Mays , Elżbieta Rybicka

Title:Słowa i słówka
Authors:Magdalena Szelc-Mays , Elżbieta Rybicka
Type:Coursebook
Target group:adults
Language:general
Level:A1, A2
Skills:writing, vocabulary practice, speaking, reading, grammar practice
Publishing house:Universitas

„Słowa i słówka” to podręcznik oraz 72 tablice do nauki podstawowego słownictwa, a także do ćwiczenia podstawowych struktur gramatycznych. Plansze gramatyczne podzielone według kategorii: rzeczownik, przyimek, przymiotnik, czasownik oraz plansze ortograficzne tworzą niezależną całość i mogą być traktowane jako pomoc we wprowadzaniu nowego materiału bądź utrwalaniu go. W książce lekcje odpowiadają kolejnym hasłom z plansz: pytanie o drogę, sklepy, rodzina, ubranie, pory roku, pogoda, sport, meble to najważniejsze z nich. Na początku każdego bloku tematycznego podano listę słów potrzebnych do omawiania go, uporządkowaną według części mowy, następnie zamieszczono tekst i wreszcie ćwiczenia, których zadaniem jest utrwalenie nowego słownictwa.

i.stempek, 2011-05-10
9 lat temu przygotowywałam grupę obcokrajowców do angielskiego egzaminu GCSE. Książka pani Szelc-Mays okazała się wtedy dużą pomocą.
4/5
pat184, 2011-01-31
Nauczyciele w naszej szkole językowej ciągle chętnie korzystają z tablic „Słowa i słówka”. Bardzo praktyczne są też spisy słówek do poszczególnych haseł – na ich bazie można przygotowywać własne materiały.
4/5
add opinion
Antonio w szkole języka polskiego
Antonio
Bruksela (Belgia)

Próbowałem uczyć się kilku języków online, ale szybko się zniechęcałem, bo albo kurs był za bardzo komunikacyjny, albo też za bardzo ‘tradycyjny’. Polskiego nie miałem możliwości uczyć się inaczej jak tylko online, więc bez przekonania, ale zarejestrowałem się na kurs na e-polish.eu. Ku mojemu zdziwieniu, tutaj po raz pierwszy spotykam się z kursem, gdzie metodzie komunikacyjnej towarzyszy rzetelny komentarz gramatyczny. Na początku kursu sięgałem do niego dość często, teraz przekonałem się że materiał jest tak fantastycznie przygotowany, iż jest to zbędne. Faktycznie uczę się teraz czysto komunikacyjnie!

more

Do you have any questions? Fill in the form or call: +48 12 429 40 51.