Forum de la langue polonaise
Dyskutuj z innymi na tematy związane z językiem polskim, tłumaczeniami...

Problems adding Czytaj Book 1

jmpchicago1
2022-09-14
04:11
Problems adding Czytaj Book 1
Hello, I entered the code for Czytaj Book 1 by the lock in the top righthand corner of my account. The book does not show up in the Courses, which is where my textbook and workbook appear. I tried adding the code again and got a message that the code had already been added. However, I cannot find the book showing up anywhere. Please tell me how to access the Czytaj Book 1 online. My class starts soon. Thank you.
astryczek
2022-09-14
10:00
Hello,

If you entered the code from the paper book CZYTAJ krok po kroku 1, you have access only to recordings from that book. In order to use the e-coursebook CZYTAJ krok po kroku you need to order it on our website.
You can find it here: https://e-polish.eu/en/sklep/e-coursebook_CZ01

If you have any questions, please contact me.

Kind regards,
Anna Stryczek

anna.stryczek@glossa.pl
Nauka polskiego Christian
Christian
Dresden (Niemcy)

Doskonały kurs do nauki języka polskiego. Jestem zaskoczony tak dużym bogactwem dostępnych ćwiczeń do każdego z poruszanych w kursie tematów. Dzięki temu nawet trudne tematy stają się jasne i moje umiejętności rozumienia i używania polskiego są na coraz wyższym poziomie.

więcej

Avez-vous des questions? Complétez le formulaire ou téléphonez - nous +48 12 352-12-09.