Materiały do nauczania języka polskiego

Profesjonalna baza gotowych materiałów do nauczania języka polskiego jako obcego – wszystko dostępne on-line! Znajdziesz w niej między gotowe lekcje, a także różnorodne materiały uzupełniające, które sprawią, że Twoje lekcje będą interesujące i skuteczne. Wszystkie materiały posiadają atrakcyjną szatę graficzną i zostały przetestowane podczas zajęć w międzynarodowych grupach.

READY-TO-USE CLASSES

Dostępne w portalu lekcje tworzą nowoczesny podręcznik, który umożliwia nauczanie języka na wybranym poziomie. Każda lekcja jest dodatkowo wzbogacona o zestaw ćwiczeń alternatywnych, które pozwalają poszerzyć i utrwalić materiał leksykalny i gramatyczny.

EXERCISES

Bogata baza gotowych ćwiczeń obejmuje rozwijanie i doskonalenie wszystkich sprawności językowych. Różnorodność ćwiczeń pozwala na urozmaicanie i uzupełnianie zajęć prowadzonych na bazie dowolnego podręcznika.

MATERIALS

Materiały leksykalne i gramatyczne obejmują między innymi tabele odmian, diagramy, zestawienia słownictwa tematycznego itp.

RECORDINGS

Nagrania pozwalają na wykonywanie ze studentami dodatkowych ćwiczeń na rozumienie ze słuchu. Są to zarówno nagrania w formie dialogów jak również teksty i czytanki.