Forum de la langue polonaise
Dyskutuj z innymi na tematy związane z językiem polskim, tłumaczeniami...

Content page of course book

christopher_hathaway
2021-01-18
15:42
Content page of course book
How can I download a copy of the content page.. I am sure that I did it once before. Thank you.
christopher_hathaway
2021-01-18
18:31
Ah ha, fou d it after a bit of searching. https://e-polish.eu/en/sklep/polski_krok_po_kroku_1. And then click on content under the book. I do think though that Glossa ought to make this easier to find.
Nauka polskiego Christian
Christian
Dresden (Niemcy)

Doskonały kurs do nauki języka polskiego. Jestem zaskoczony tak dużym bogactwem dostępnych ćwiczeń do każdego z poruszanych w kursie tematów. Dzięki temu nawet trudne tematy stają się jasne i moje umiejętności rozumienia i używania polskiego są na coraz wyższym poziomie.

więcej

Avez-vous des questions? Complétez le formulaire ou téléphonez - nous +48 12 352-12-09.