Дискуссионный форум польского языка
Dyskutuj z innymi na tematy związane z językiem polskim, tłumaczeniami...

Exercise

Gosia
2010-08-10
21:00
Exercise
Few days ago I started to learn Polish. I have an exercise to do but I’m beginner and I have some problems with basics and grammar. Could you help me? I have to fill the gap.

1. My brother is short.
Mój brat jest __________. a) niski b) niska

2. I have 22 years old.
Mam 22 _______. a) lat b) lata

3. My mother has new car.
Moja mama ma nowy ______. a) samochód b) samochodu

4. These are my new shoes.
To są moje nowe ________. a) buta b) buty

5. There is a flower on the wall.
Na _________ jest kwiatek. a) ścianie b) ściana

Gosia
2010-08-11
08:58

I can help You besacue I know the basics. It’s really easy. The only think You must do is practise, practise and practise. These are wright answers:

1. a
2. b
3. a
4. b
5. a

We can practise our excersices here so if one of You have easy or even difficult excersices please write them here. We can do it together.It will be much easier.Gosia
2010-08-12
15:06
Thanks for help. My answers were similar but I still have a problem with grammar.
Nauka polskiego Christian
Christian
Dresden (Niemcy)

Doskonały kurs do nauki języka polskiego. Jestem zaskoczony tak dużym bogactwem dostępnych ćwiczeń do każdego z poruszanych w kursie tematów. Dzięki temu nawet trudne tematy stają się jasne i moje umiejętności rozumienia i używania polskiego są na coraz wyższym poziomie.

Читай дальше

Есть вопросы? Заполни форму ниже или позвони +48 12 352-12-09.