Polish language discussion forum
Dyskutuj z innymi na tematy związane z językiem polskim, tłumaczeniami...

can someone plesae translate the following for me please

kevinsilver
2016-02-29
20:06
can someone plesae translate the following for me please
This is a picture of my new friend and she is called Beata. She is thirty eight years old and is not married yet but she does have a boyfriend called Marcin.
Her hobbies include going to the gym and dancing she is very fit and healthy but as well as keeping fit she is very good at speaking languages and she is a trained laungage teacher. In Kracow she teachers children Polish in the local school but as well as speaking her home language of Polish she can also speak Russian, French and English.
At the moment Beata lives in Krakow in Poland. Although I have only known her for a short time I know that she speaks very good English and that she is coming to live in England very soon to improve her English language even more. She is so good at speaking English that she may give Polish lessons to anyone who wants to learn Polish.
I first met Beata and her boyfriend in a café in Kracow when she was kind enough to help me order drinks as I could not remember the right words. This is how I first met Beata as when I was in Kracow we started to talk and I told her I was trying to learn Polish as a language. I really hope that she comes to England so I can have extra lessons as I need all the help I can get as I still find learning Polish very difficult but I will carry on trying as I love the Polish language and the Polish people. One day I hope to speak with enough confidence that when I visit Poland again on holiday I can speak fluently and people will understand what I say although I feel that will take some time yet.
neo123
2016-05-19
05:04
To jest zdjęcie mojego nowego przyjaciela i ona nazywa się Beata. Ona ma trzydzieści osiem lat i nie jest jeszcze żonaty, ale ona ma chłopaka o nazwie Marcin.
Jej hobby to iść na siłownię i tańczy ona jest bardzo dobrze i są zdrowe, ale jak również utrzymanie pasuje ona jest bardzo dobry w językach mówiących, a ona jest z wykształcenia nauczycielem laungage. W Kracow ona nauczycieli dzieci polskiego w miejscowej szkole, ale, jak mówi jej języka polskiego domu może ona też po rosyjsku, francusku i angielsku.
W tej chwili Beata mieszka w Krakowie, w Polsce. Mimo, że jedynym znanym jej na krótki okres czasu wiem, że mówi bardzo dobrze po angielsku i że ona przychodzi do życia w Anglii bardzo szybko poprawić swój język angielski jeszcze bardziej. Ona jest tak dobrze mówi po angielsku, że ona może dać lekcje polskiego dla każdego, kto chce się uczyć polskiego.
Po raz pierwszy spotkałem Beata i jej chłopaka w kawiarni w Kracow kiedy był na tyle uprzejmy, aby pomóc mi zamówić napoje, bo nie mógł sobie przypomnieć odpowiednie słowa. W ten sposób po raz pierwszy spotkałem Beata jak wtedy, gdy byłem w Kracow zaczęliśmy rozmawiać i powiedziałem jej, że starał się nauczyć języka polskiego jako języka. Naprawdę mam nadzieję, że ona przychodzi do Anglii, więc mogę mieć dodatkowe lekcje, jak trzeba wszelką pomoc mogę uzyskać jak ja jeszcze znaleźć learning Polski bardzo trudne, ale będę kontynuować próbując jak kocham języka polskiego i Polaków. Pewnego dnia mam nadzieję porozmawiać z wystarczającą pewnością, że kiedy ponownie odwiedzi Polskę na wakacje Mogę mówić płynnie i ludzie zrozumieją, co mówię, choć czuję, że zajmie jeszcze trochę czasu.
http://bitsindia.co.in
Satoshi w szkole języka polskiego
Satoshi
Nagasaki (Japonia)

Jestem zaskoczony możliwościami, jakie daje ten kurs. Uczyłem się przy pomocy programów komputerowych angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego i nie spodziewałbym się, iż powstanie program do nauki języka polskiego w wielu kwestiach przewyższający tamte programy. Choć uczę się dopiero od miesiąca jestem pewny, że wkrótce będę mówił po polsku!

more

Do you have any questions? Fill in the form or call: +48 12 352-12-09.