Polish language methodology forum
Specialized methodology forum for teachers of Polish as a foreign language.

ankieta dla nauczycieli

kamila_curylo
kamila_curylo
2023-08-03
22:41
ankieta dla nauczycieli
Szanowni Państwo,
zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej kompetencji nauczycieli języka polskiego jako obcego uczących dzieci w wieku wczesnoszkolnym w polskiej szkole. Niniejsza ankieta stanowi materiał badawczy do mojej pracy magisterskiej na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Warszawskim. Wypełnienie jej zajmuje 20 minut. Będę bardzo wdzięczna za pomoc.
https://forms.gle/22uVgL3F4X3NL7n69
Nauka polskiego Christian
Christian
Dresden (Niemcy)

Doskonały kurs do nauki języka polskiego. Jestem zaskoczony tak dużym bogactwem dostępnych ćwiczeń do każdego z poruszanych w kursie tematów. Dzięki temu nawet trudne tematy stają się jasne i moje umiejętności rozumienia i używania polskiego są na coraz wyższym poziomie.

more

Do you have any questions? Fill in the form or call: +48 12 352-12-09.