Polish language methodology forum
Specialized methodology forum for teachers of Polish as a foreign language.

"się" w pytaniu

Mimeil
Mimeil
2022-02-25
22:25
"się" w pytaniu
Dobry wieczór, które pytanie jest poprawne: " Jak się ona nazywa?" czy " Jak ona się nazywa?"
Magdalena
Magdalena
2022-02-25
23:52
Oba pytania są gramatycznie poprawne, ale "Jak ona się nazywa?" brzmi zdecydowanie lepiej. Zaimek zwrotny "się" jest ruchomy, możemy go wstawić przed czasownikiem lub po nim, ale raczej nie rozdzielamy "się" od czasownika zaimkiem osobowym. Dlatego pytanie "Jak się ona nazywa?" brzmi nienaturalnie. W tym przypadku nie możemy też dać zaimka osobowego na końcu zdania np. Jak się nazywa ona? (niepoprawne)

Natomiast w przypadku każdego innego podmiotu wszystkie kombinacje są możliwe (i poprawne!) np. Jak się nazywa ta pani? Jak ta pani nazywa się? Jak się ta pani nazywa? Jak ta pani się nazywa?
Mimeil
Mimeil
2022-02-26
02:03
Bardzo dziękuję. Zmyliła mnie odpowiedź zamieszczona w zadaniu dodatkowym (105E1) gdzie użyto pytania: " Jak się ona nazywa", natomiast w książce "Krok po kroku 1"w części E widnieje ta druga wersja pytania.
istempek
istempek
2022-02-28
10:17
Dzień dobry,
już zgłosiłam poprawkę w tej odpowiedzi :)
Powinno być: Jak się nazywa? / Jak ona się nazywa? albo Jak nazywa się Mami?
Dobrego dnia!
istempek
istempek
2022-03-03
07:11
Już poprawiona odpowiedź 😀
jaglos
2022-03-31
18:49
Najwłaściwszym miejscem dla zaimka zwrotnego się jest pozycja przed czasownikiem, np. Jak się masz?; Trudno się połapać, o co chodzi; Chcę się położyć spać; Spytał, jak się czuję itp. Niekiedy może go oddzielać od czasownika jakiś inny wyraz, np. Po co się tam pchałaś?; Jak się na to mogłaś zgodzić?; Nie wiem, co się w takiej sytuacji powinno robić […] zaimek się nigdy nie rozpoczyna zdania […] Warto też używać sformułowań typu powinno się udać, trzeba się zastanowić, można się przestraszyć itp. […] Cząstka zwrotna się stoi na końcu zdania wyłącznie wtedy, gdy zawiera ono jedno orzeczenie, np. Przejaśniło się; Połóż się; Wydarzyło się...
Wg: Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Ruchomosc-zaimka-zwrotnego-sie;19129.html
Satoshi w szkole języka polskiego
Satoshi
Nagasaki (Japonia)

Jestem zaskoczony możliwościami, jakie daje ten kurs. Uczyłem się przy pomocy programów komputerowych angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego i nie spodziewałbym się, iż powstanie program do nauki języka polskiego w wielu kwestiach przewyższający tamte programy. Choć uczę się dopiero od miesiąca jestem pewny, że wkrótce będę mówił po polsku!

more

Do you have any questions? Fill in the form or call: +48 12 352-12-09.