Regulamin sklepu e-polish.eu

Regulamin sklepu

Sklep internetowy e-polish.eu, działający pod adresem http://e-polish.eu, prowadzony jest przez Iwonę Stempek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą polish-courses.com Iwona Stempek z siedzibą przy ul. Dietla 103, 31-031 Kraków, NIP 959-092-72-62.

SŁOWNICZEK
Sklep - prowadzony przez polish-courses.com Iwona Stempek sklep internetowy działający pod adresem: http://e-polish.eu, przy użyciu którego sprzedawane są produkty za pośrednictwem internetu;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna dokonująca zakupów w Sklepie i posiadająca Konto Klienta;
Konsument – Klient będący osobą fizyczna, tzn. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz zawierające m. in. historię zamówień, preferencje, dane dotyczące wpłat;
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem sieci internet.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez Sklep 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie konta poczty elektronicznej.
4. Rejestracja Konta Klienta jest nieodpłatna. W celu usunięcia Konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.
5. Umowę sprzedaży między Sklepem a Klientem uważa się za zawartą w przypadku równoczesnego spełnienia poniższych warunków:
a) potwierdzenia przez Sklep dostępności zamówionych przez Klienta produktów
b) opłacenia przez Klienta złożonego zamówienia
6. Zawierając umowę sprzedaży ze Sklepem i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Sklep faktury w formie elektronicznej.
7. W przypadku jeśli zamówienie zostało opłacone przez Klienta i zostało ono anulowane w całości lub w części Sklep dokona zwrotu pieniędzy, w wysokości wartości anulowanych produktów lub w przypadku anulowania całego zamówienia, w wysokości całego zamówienia.
8. W przypadku braku zapłaty za złożone zamówienie w terminie 7 dni Sklep anuluje złożone zamówienie, informując o tym Klienta drogą e-mailową. W przypadku jeśli Klient dokona zapłaty za część zamówienia, to wpłacone pieniądze zostaną zwrócone na jego numer konta lub kartę.
9. Wszystkie ceny produktów zamieszczone w Sklepie
a) podawane są w PLN/EUR/UAH,
b) zawierają podatek VAT,
c) nie zawierają kosztów dostawy,
d) nie zawierają kosztów dotyczących ewentualnych opłat celnych.
Ceny w PLN obowiązują jedynie w przypadku, gdy adres dostawy jest na terenie Polski. Ceny w UAH obowiązują jedynie w przypadku, gdy adres dostawy jest na terenie Ukrainy.
10. Czas realizacji zamówienia to 2 dni robocze od momentu otrzymania płatności za zamówienie.
11. Klient może wybrać następujące formy płatności:
a) przelew bankowy
b) PayPal
c) karta płatnicza Visa lub MasterCard
d) e-przelew
12. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu. Dostępne są następujące formy dostawy:
a) przesyłka ekonomiczna realizowana przez Pocztę Polską
b) przesyłka priorytetowa realizowana przez Pocztę Polską
c) kurier
Koszty dostawy są każdorazowo automatycznie kalkulowane w zależności od wybranej formy dostawy, adresu dostawy oraz wagi zamówienia.

13. Dla wybranych produktów lub adresów dostawy mogą być dostępne jedynie niektóre z form płatności lub dostawy.
14. Sklep zobowiązany jest do wydania produktu bez wad. W przypadku stwierdzenia wad produktu Klient powinien drogą elektroniczną (e-mail) opisać przyczyny reklamacji, a następnie odesłać wadliwy produkt na adres Sklepu. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
15. Zgodnie z obowiązującym prawem, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu musi:
a) przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
b) zwrócić w stanie nienaruszonym produkt do Sklepu najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy.
Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony produkt w ciągu 3 dni od dnia otrzymania go od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
16. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu zwrot nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności jakiego użył Klient przy dokonywaniu zapłaty za zamówienie.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności będące wynikiem przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych lub błędnego numeru konta.
17. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania Sklepu. Klient ma możliwość korzystania ze Sklepu bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie.
18. Podczas korzystania ze Sklepu Klient podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych przez Sklep, które wymagają podania danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Iwona Stempek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Iwona Stempek polish-courses.com z siedzibą w Krakowie 31-031, ul. Dietla 103, tel. +48 690 599 520, e-mail: info@e-polish.pl. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące Klientowi dostępne są w polityce prywatności.
19. Kontakt ze Sklepem, jest możliwy za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej: info@e-polish.eu
b) telefonicznie: +48 690 599 520
c) pisemnie na adres: polish-courses.com, ul. Dietla 103, 31-031 Kraków
20. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
21. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian w Regulaminie są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

opinia o kursie języka polskiego Ben
Ben
Huston (USA)

Zdecydowałem się uczyć polskiego przy pomocy e-polish.eu nie bez wątpliwości. Teraz jednak – po dwóch miesiącach nauki – przyznaję była to dobra decyzja. Mając ograniczony czas na naukę program ten daje mi pełną elastyczność. Polecam wszystkim zainteresowanym językiem polskim!

więcej

Masz pytania? Wypełnij formularz lub zadzwoń +48 12 352-12-09.