Edyta Meredyk-Szczesiak

Edyta Meredyk-Szczesiak
Lektorzy języka polskiego jako obcego

Edyta Meredyk-Szczesiak
Przeprowadzone lekcje online:1
Autor ćwiczeń w e-polish.eu:NIE
Wystawia rachunki:nie
Cena:1 lekcja — 80 PLN/20 EURi
10 lekcji — 800 PLN/200 EURi
20 lekcji — 1520 PLN/380 EURi
30 lekcji — 2160 PLN/540 EURi

O mnie

Nazywam się Edyta Meredyk-Szczesiak i jestem nauczycielką języka polskiego oraz języka polskiego jako obcego. Ponadto pracuję jako doradca metodyczny ds. języka polskiego w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Jestem egzaminatorem egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w szkole podstawowej w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, a także posiadam uprawnienia egzaminatora państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Na co dzień pracuję w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Iławie. Jestem polonistką z 33-letnim stażem pracy.

Kwalifikacje i doświadczenie

Mam wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Posiadam kwalifikacje do nauczania języka polskiego, języka polskiego jako obcego, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Jestem nauczycielem dyplomowanym. Za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze w pracy lekcyjnej i zajęciach pozalekcyjnych zostałam nagrodzona Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej.

Metody nauczania

W pracy wykorzystuję różnorodne metody i formy nauczania tak, aby wszyscy uczniowie mieli okazję przyswoić materiał w sposób, który im najbardziej odpowiada. Jednak najchętniej wybieram metody aktywizujące, które są prostym kluczem do zdobywania wiedzy i umiejętności. Zatem na moich lekcjach słuchacz przyswaja nowe treści, a także utrwala je, stosując m.in. mapy myśli i mapy skojarzeń, memory, tangram, trimino, trioramę, dobble, teatr kamishibai, miniprojekty, myślenie obrazowe, wizualizację, odgrywa scenki tematyczne.

Dyspozycyjność

Lektor Edyta Meredyk-Szczesiak dostępny jest w podanych poniżej terminach, które zostały wyświetlone dla Twojej strefy czasowej tj. GMT.

00:00–00:50
01:00–01:50
02:00–02:50
03:00–03:50
04:00–04:50
05:00–05:50
06:00–06:50
07:00–07:50
08:00–08:50
09:00–09:50
10:00–10:50
11:00–11:50
12:00–12:50
13:00–13:50
14:00–14:50
15:00–15:50
16:00–16:50
17:00–17:50
18:00–18:50
19:00–19:50
20:00–20:50
21:00–21:50
22:00–22:50
23:00–23:50


Lektor dostępny — w tym terminie możesz umówić się na lekcje

1 lekcja = 50 minut

Polish lessons wg Elisabeth
Elisabeth
London (Wielka Brytania)

Gratuluję – świetnie zrealizowanego portalu! Bardzo podoba mi się sposób wprowadzania materiału i to wyłącznie przy użyciu języka polskiego. Na początku myślałam, że bez użycia angielskiego niczego się nie nauczę, ale to faktycznie działa! Oczywiście korzystam z komentarzy gramatycznych po angielsku, ale to raczej dla upewnienia się, czy wszystko dobrze rozumiem. Dialogów, nagrań oraz ćwiczeń opcjonalnych jest tak dużo, iż nie sposób czegoś nie zrozumieć.

więcej

Masz pytania? Wypełnij formularz lub zadzwoń +48 12 352-12-09.