Aleksandra Podleżańska

Aleksandra Podleżańska
Lektorzy języka polskiego jako obcego

Aleksandra Podleżańska
Przeprowadzone lekcje online:523
Autor ćwiczeń w e-polish.eu:NIE
Wystawia rachunki:nie
Cena:1 lekcja — 70 PLN/18 EURi
10 lekcji — 700 PLN/180 EURi
20 lekcji — 1372 PLN/352 EURi
30 lekcji — 2016 PLN/518 EURi

O mnie

Jak moje nazwisko wskazuje – jestem Polką, język polski jest moim językiem ojczystym.

Nauka języków obcych stała się moją pasją przed czterdziestu laty, gdy znalazłam się w Niemczech. Przez pięć miesięcy uczyłam się języka niemieckiego na super intensywnych kursach w Goethe-Instytucie w Monachium (25 godzin tygodniowo), które ukończyłam na poziomie Mittelstufe II (B2). Następnie przez dziesięć miesięcy studiowałam w „Studienkolleg bei den wissenschaftlichen Hochschulen des Freistadt Bayern”, po czym - w państwowym „Ludwig-Maximilians-Universität in München”, na fakultetach filozoficznych ukończyłam studia filologiczne z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz historii literatury niemieckiej i angielskiej, zdobywając dyplom MAGISTER ARTIUM (M.A.), magistra humanistyki.

Jeden semestr moich studiów spędziłam w Anglii, ucząc się języka angielskiego na super intensywnych kursach w Oxford House College w Londynie (30 godzin tygodniowo), które rozpoczęłam na poziomie „Basic”, a ukończyłam na „Level 6 – Proficiancy”. Przez sześć lat pracowałam też w międzynarodowych strukturach we Włoszech, kończąc najpierw super intensywne kursy języka włoskiego w Uniwersytecie dla Obcokrajowców (Università per Stranieri) w Perugii oraz w Rzymie, w szkole języka włoskiego i języków obcych „Berlitz”, Włochy. W Watykanie skończyłam też (w języku włoskim) dwuletnie studium teologii i prawa kanonicznego w „Scuola Pratica di Teologia e Diritto per la Vita Consacrata presso la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Vaticano”.

Nauka języków obcych zwracała moją uwagę także na tajniki mego języka ojczystego, tzn. języka polskiego, dlatego podczas studiów uniwersyteckich korzystałam z zajęć z lingwistyki porównawczej i slawistyki.
Podczas bogatych wieloletnich kontaktów z kolegami ze studiów czy w pracy w zespołach międzynarodowych miałam niejedną sposobność, by uczyć moich znajomych języka polskiego. Ze zdziwieniem zauważali oni, że „nie taki straszny diabeł, jak go malują!”
Wiem, jak bardzo w świecie współczesnym ważna jest znajomość języków obcych. Z zapałem więc się nią dzielę, czy to w życiu zawodowym, czy w gronie znajomych i przyjaciół.

„Epoka pandemii koronawirusa” wielu z nas otworzyła oczy na nowe możliwości spotkań i komunikacji, które ułatwiają nam obecne możliwości techniczne, jakimi są między innymi spotkania czy nauka on-line. Chętnie więc z nich skorzystam, by wszystkim zainteresowanym umożliwić nauczenie się pięknego i bardzo ciekawego języka polskiego, który wcale nie jest tak trudny, jak to się powszechnie uważa. Sukces zależy od metod nauczania i umiejętności wsłuchiwania się w studenta. Przygoda z językiem polskim może być bardzo ciekawa, piękna i ubogacająca. Należy pamiętać, że język, którym się posługujemy nie powstał nagle i trwa niezmienny, stały. Każdy język ulega rozwojowi i w dużej mierze zależy od historii narodu i okoliczności, w jakich żyją ludzie posługujący się danym językiem jako ojczystym. Oznacza to, że język związany jest z historią, kulturą, filozofią i doświadczeniami danego narodu… Zapraszam do podjęcia przygody uczenia się języka polskiego ze mną.

Kwalifikacje i doświadczenie

- Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Wyższej Kultury Religijnej (filozofia, teologia, pedagogika), 1974-1980
- Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Gdańsku i Częstochowie (1974/75; 1977-1982)
- Goethe-Institut München (Zertifikat „Mittelstufe II“ -1983)
- Studienkolleg bei den wissenschaftlichen Hochschulen des Freistaat Bayern, München (1983-1984)
- Ludwig-Maximilians-Universität München – Philosophische Fakultäten (1984-1989): „Magister Artium“ in Germanistische Linguistik, Englische Sprachwissenschaft und Mittelalterliche Englische Literaturwissenschaft (1989)
- Oxford House College in London – Proficiency (III-VIII 1985)
- Università per Stranieri, Perugia, Włochy (1994)
- Berlitz-Scuola, Rzym, Włochy (1994-1995)
- Dwuletnie studium teologii i prawa kanonicznego “Scuola Pratica di Teologia e Diritto per la Vita Consacrata presso la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica”, Watykan 1998-2000
- Dyplom ukończenia szkolenia dla koordynatorów pracy wolontariuszy „Wolontariat dla każdego”, Warszawa 2003
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu dziennikarstwa w Europejskiej Szkole Kształcenia Korespondencyjnego (ESKK) w Poznaniu, 2003-2004

Doświadczenia:
- dwanaście lat pracy na etacie nauczyciela religii (dzieci i młodzież) w Polsce i w Niemczech
- dwa lata pracy w Katolickim Duszpasterstwie głuchoniemych w Gdańsku (1978-1980); nauczanie religii oraz tłumaczenia (językiem migowym) podczas liturgii i spotkań integracyjnych z osobami słyszącymi
- Współtworzenie Szkoły Przedmiotów Ojczystych w Polskiej Misji Katolickiej w Monachium, Niemcy (1985-1989); nauczanie religii, języka polskiego i historii Polski, a także prowadzenie dziecięcych i młodzieżowych grup liturgicznych, oraz chóru i teatru dziecięco-młodzieżowego wśród polskich azylantów w Bawarii. Ponieważ w Polsce panował wówczas stan wojenny, nie miałam możliwości kontaktu z ojczyzną, samodzielnie przygotowywałam wszystkie materiały dydaktyczne, które wdrażałam w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami.
- trzydzieści lat animacji różnych grup tematycznych i wiekowych – od dzieci, poprzez młodzież aż po seniorów
- nauczanie języków obcych w szkołach państwowych (niemiecki, angielski), w prywatnej szkole języków obcych w Gnieźnie (język włoski) oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie (Intensywny kurs języka niemieckiego – lipiec 1992; 40 godzin tygodniowo; cały kurs -160 godzin w 4 tygodnie)
- trzynaście lat pracy w międzynarodowych zespołach i stowarzyszeniach, w tym w komisjach legislacyjnych
- nauczanie języka polskiego jako obcego - kolegów z pracy, ze szkół języków obcych i studiów w Niemczech, Anglii i Włoszech
- Członek Krajowej (1989-1994; 2000-2005) i Międzynarodowej / Generalnej (1994-2000) Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego (to międzynarodowe publiczne stowarzyszenie wiernych na prawie papieskim, z osobowością prawną); organizowanie krajowych i międzynarodowych kongresów i sympozjów naukowych tego międzynarodowego stowarzyszenia w Polsce, Niemczech i Włoszech oraz międzynarodowego Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki);
- tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne podczas międzynarodowych kapituł, kongresów, sympozjów i innych zjazdów w międzynarodowych wspólnotach zakonnych i stowarzyszeniach wiernych na prawie papieskim (jak wyżej).

Metody nauczania

Stosuję nauczanie ukierunkowane na komunikację bezpośrednią. Uczę też metod uczenia się języka obcego w praktyce, podpowiadając studentowi różne możliwości, tak, by mógł w nich odnaleźć metodę najlepiej dostosowaną do jego potrzeb. Wsłuchuję się w ucznia, by odkryć jego trudności w uczeniu się języka obcego, by znaleźć przysłowiowy „ośli most”, który ułatwi mu przejście na drugą stronę wartkiej rzeki (barierę), jaką stanowi dla niego obcy język, którego zamierza się nauczyć.
Oprócz lekcji z podręcznika chętnie stosuję też inne metody i materiały, tak, by dopasować naukę do możliwości i zainteresowań ucznia, oraz by integrować ze sobą różne sprawności komunikacyjne potrzebne w życiu codziennym i zawodowym. Posługa lektora polega na tym, by pomóc studentom „krok po kroku” zdobyć nowe i coraz doskonalsze umiejętności komunikacyjne w obcym języku. Każdy sukces ucznia jest także moim sukcesem. Zapraszam do podjęcia tej przygody ze mną, jako lektorem języka polskiego.

Oferuję :
- Lekcje indywidualne (50 minut – 70 PLN / 18 EURO), na której nauczę Cię wszystkiego, czego potrzebujesz i chcesz się nauczyć.
- Test początkowy na platformie e-polish.eu online oraz prace domowe - po każdej lekcji indywidualnej (jeśli masz na to czas).

Opłata za 20, 30 lekcji "z góry" przewiduje cenę promocyjną:
1 lekcja — 70 PLN / 18 EUR (płatne z góry)
10 lekcji — 700 PLN / 180 EUR (płatne z góry)
20 lekcji — 1370 PLN / 352 EUR (płatne z góry - cena promocyjna)
30 lekcji — 2016 PLN / 518 EUR (płatne z góry - cena promocyjna)

UWAGA! Zgodnie z polityką e-polish.eu, nie mogę rozpocząć zajęć online, dopóki pieniądze za zajęcia nie zostaną zaksięgowane na moim koncie bankowym. Dopiero wtedy mogę potwierdzić wpłatę i rozpocząć lekcję. Czasami trwa to nawet trzy tygodnie. Dlatego proszę o cierpliwość.

Dostępność
Nauczyciel jest dostępny w terminach podanych poniżej. Jeśli podczas rejestracji podasz swoje aktualne miejsce zamieszkania, czas dostępności lektora zostanie automatycznie dostosowany do Twojej strefy czasowej. Możesz zarezerwować lekcje w terminach podanych niżej. UWAGA! Od 25 lipca do 16 września 2023 PRZERWA WAKACYJNA.

Dyspozycyjność

Lektor Aleksandra Podleżańska dostępny jest w podanych poniżej terminach, które zostały wyświetlone dla Twojej strefy czasowej tj. GMT.

00:00–00:50
01:00–01:50
02:00–02:50
03:00–03:50
04:00–04:50
05:00–05:50
06:00–06:50
07:00–07:50
08:00–08:50
09:00–09:50
10:00–10:50
11:00–11:50
12:00–12:50
13:00–13:50
14:00–14:50
15:00–15:50
16:00–16:50
17:00–17:50
18:00–18:50
19:00–19:50
20:00–20:50
21:00–21:50
22:00–22:50
23:00–23:50


Lektor dostępny — w tym terminie możesz umówić się na lekcje

1 lekcja = 50 minut

alekpodl_1, 2024-05-20
5/5
dolchenatali2, 2024-05-20
Nie ma :)
5/5
gon4arovaleksandra, 2024-05-08
5/5
alyona.rabochiy, 2024-05-06
5/5
gon4arovaleksandra, 2024-04-24
5/5
gon4arovaleksandra, 2024-04-17
5/5
elenasopelnikova, 2024-04-15
5/5
gon4arovaleksandra, 2024-04-10
5/5
alekpodl_1, 2024-04-06
5/5
gon4arovaleksandra, 2024-04-03
5/5
gon4arovaleksandra, 2024-03-27
5/5
alekpodl_1, 2024-03-25
5/5
mkos964, 2024-03-20
5/5
gon4arovaleksandra, 2024-03-20
5/5
gon4arovaleksandra, 2024-03-13
5/5
gon4arovaleksandra, 2024-03-06
5/5
mkos964, 2024-02-28
5/5
gon4arovaleksandra, 2024-02-28
5/5
alekpodl_1, 2024-02-26
5/5
gon4arovaleksandra, 2024-02-21
5/5
gon4arovaleksandra, 2024-02-14
5/5
gon4arovaleksandra, 2024-02-07
5/5
tvv45512022, 2024-01-31
5/5
gon4arovaleksandra, 2024-01-31
5/5
alekpodl_1, 2024-01-29
5/5
tvv45512022, 2024-01-24
5/5
gon4arovaleksandra, 2024-01-24
5/5
ikrymirym, 2024-01-17
5/5
tvv45512022, 2024-01-17
5/5
gon4arovaleksandra, 2024-01-17
5/5
alekpodl_1, 2024-01-13
5/5
elenatishkovskaja, 2024-01-10
4/5
gon4arovaleksandra, 2024-01-10
5/5
tvv45512022, 2024-01-10
5/5
art.verbov, 2024-01-08
5/5
elenatishkovskaja, 2024-01-03
4/5
tvv45512022, 2024-01-03
5/5
gon4arovaleksandra, 2024-01-03
5/5
gon4arovaleksandra, 2023-12-20
5/5
tvv45512022, 2023-12-20
5/5
tvv45512022, 2023-12-13
5/5
kolomazhnikov, 2023-12-13
5/5
gon4arovaleksandra, 2023-12-13
5/5
gon4arovaleksandra, 2023-12-06
5/5
alekpodl_1, 2023-12-02
5/5
rokosilownia, 2023-11-29
Dziękuje za Lekcję!
5/5
gon4arovaleksandra, 2023-11-29
5/5
alekpodl_1, 2023-11-25
5/5
alekpodl_1, 2023-11-22
5/5
yaninasergeevna7, 2023-11-22
5/5
gon4arovaleksandra, 2023-11-22
5/5
alekpodl_1, 2023-11-20
5/5
alekpodl_1, 2023-11-20
5/5
alekpodl_1, 2023-11-20
5/5
alekpodl_1, 2023-11-18
5/5
gon4arovaleksandra, 2023-11-15
5/5
alekpodl_1, 2023-11-15
5/5
RobertJuffer, 2023-11-10
5/5
gon4arovaleksandra, 2023-11-08
5/5
gon4arovaleksandra, 2023-10-25
5/5
yaninasergeevna7, 2023-10-23
3/5
gon4arovaleksandra, 2023-10-18
5/5
yaninasergeevna7, 2023-10-16
5/5
alekpodl_1, 2023-10-13
5/5
gon4arovaleksandra, 2023-10-11
5/5
dolchenatali2, 2023-10-09
5/5
maksimdibrov5, 2023-10-07
5/5
gon4arovaleksandra, 2023-10-04
5/5
yatsiuk.liudmila, 2023-10-04
5/5
gon4arovaleksandra, 2023-10-04
5/5
gon4arovaleksandra, 2023-09-20
5/5
gon4arovaleksandra, 2023-07-15
5/5
gon4arovaleksandra, 2023-07-12
5/5
gon4arovaleksandra, 2023-07-10
5/5
gon4arovaleksandra, 2023-07-08
5/5
maya.zaletskaya, 2023-07-05
4/5
gon4arovaleksandra, 2023-07-05
5/5
maya.zaletskaya, 2023-07-01
3/5
gon4arovaleksandra, 2023-07-01
5/5
gon4arovaleksandra, 2023-06-21
5/5
gon4arovaleksandra, 2023-06-17
5/5
kolomazhnikov, 2023-06-17
5/5
gon4arovaleksandra, 2023-06-14
5/5
kolomazhnikov, 2023-06-14
5/5
kolomazhnikov, 2023-06-10
5/5
gon4arovaleksandra, 2023-06-10
5/5
gon4arovaleksandra, 2023-06-07
5/5
kolomazhnikov, 2023-06-07
5/5
alekpodl_1, 2023-06-05
5/5
alenushe4ka, 2023-06-05
5/5
gon4arovaleksandra, 2023-06-03
5/5
kolomazhnikov, 2023-06-03
5/5
gon4arovaleksandra, 2023-05-31
5/5
kolomazhnikov, 2023-05-31
Чудовий викладач
5/5
olga.primak2017, 2023-05-29
5/5
gon4arovaleksandra, 2023-05-24
5/5
kolomazhnikov, 2023-05-24
5/5
gon4arovaleksandra, 2023-05-17
5/5
kolomazhnikov, 2023-05-17
5/5
gon4arovaleksandra, 2023-04-26
5/5
kolomazhnikov, 2023-04-26
5/5
konstantin.kartashevich, 2023-04-24
5/5
gon4arovaleksandra, 2023-04-19
4/5
kolomazhnikov, 2023-04-19
5/5
gon4arovaleksandra, 2023-04-19
5/5
kolomazhnikov, 2023-04-19
5/5
aliaksei.paviadaila, 2023-04-19
Super, bardzo dobrze
5/5
olga.primak2017, 2023-04-17
5/5
olga.primak2017, 2023-04-03
5/5
rumyancevaos, 2023-03-06
5/5
rumyancevaos, 2023-03-04
5/5
rumyancevaos, 2023-02-27
5/5
rumyancevaos, 2023-02-25
5/5
natanako2016, 2023-02-20
не має
5/5
rumyancevaos, 2023-02-20
5/5
rumyancevaos, 2023-02-18
5/5
evgeniakopernik, 2023-01-17
5/5
t.ocheredko, 2023-01-16
5/5
evgeniakopernik, 2023-01-10
5/5
elenamartsul4, 2022-12-19
5/5
t.ocheredko, 2022-11-28
5/5
dolchenatali2, 2022-11-14
5/5
rumyancevaos, 2022-10-24
5/5
dolchenatali2, 2022-10-24
5/5
evgeniakopernik, 2022-10-12
5/5
dolchenatali2, 2022-10-10
No.
5/5
rumyancevaos, 2022-10-10
5/5
kyharskaksenia, 2022-10-10
5/5
sipa_, 2022-10-08
5/5
ulyanaborisov, 2022-10-06
5/5
xuch321, 2022-10-06
5/5
evgeniakopernik, 2022-10-05
5/5
rumyancevaos, 2022-10-03
5/5
evgeniakopernik, 2022-09-28
5/5
dolchenatali2, 2022-09-26
No.
5/5
rumyancevaos, 2022-09-26
5/5
arttwins2021, 2022-09-26
5/5
evgeniakopernik, 2022-09-20
5/5
idealirina735, 2022-09-19
Урок дуже повчальний.
5/5
rumyancevaos, 2022-09-19
5/5
rumyancevaos, 2022-09-19
5/5
19791985i, 2022-09-19
4/5
rumyancevaos, 2022-09-12
5/5
helenbandurko90, 2022-09-10
5/5
rumyancevaos, 2022-09-05
5/5
rumyancevaos, 2022-09-05
5/5
leopoldine.ocule, 2022-08-05
Always very interesting lessons
5/5
evgeniakopernik, 2022-06-27
5/5
anastasiakisel44, 2022-06-23
5/5
dolchenatali2, 2022-06-23
5/5
kadenyuk777, 2022-06-20
5/5
evgeniakopernik, 2022-06-20
5/5
Dfigueroa001, 2022-06-17
5/5
kadenyuk777, 2022-06-13
5/5
anastasiakisel44, 2022-06-13
5/5
dolchenatali2, 2022-06-13
5/5
evgeniakopernik, 2022-06-13
5/5
anastasiakisel44, 2022-06-09
5/5
dolchenatali2, 2022-06-09
5/5
kadenyuk777, 2022-06-06
5/5
DianaVenher, 2022-06-06
5/5
evgeniakopernik, 2022-06-06
5/5
anastasiakisel44, 2022-06-02
5/5
kadenyuk777, 2022-05-30
5/5
DianaVenher, 2022-05-30
5/5
evgeniakopernik, 2022-05-30
5/5
anastasiakisel44, 2022-05-26
5/5
alekpodl_1, 2022-05-23
5/5
kadenyuk777, 2022-05-23
5/5
DianaVenher, 2022-05-23
5/5
evgeniakopernik, 2022-05-23
5/5
dolchenatali2, 2022-05-19
Дякую пані !!! Цікаво, інформативно!!! Професійно !!!
4/5
anastasiakisel44, 2022-05-19
5/5
DianaVenher, 2022-05-16
5/5
alekpodl_1, 2022-05-16
5/5
kadenyuk777, 2022-05-16
5/5
evgeniakopernik, 2022-05-16
5/5
natalisenedyak, 2022-05-13
5/5
rumyancevaos, 2022-05-12
5/5
anastasiakisel44, 2022-05-12
5/5
ulyanaborisov, 2022-05-09
5/5
alekpodl_1, 2022-05-09
5/5
kadenyuk777, 2022-05-09
5/5
DianaVenher, 2022-05-09
5/5
evgeniakopernik, 2022-05-09
5/5
OlenaLubianska, 2022-05-05
5/5
rumyancevaos, 2022-05-05
5/5
555mirta, 2022-05-05
5/5
anastasiakisel44, 2022-05-05
5/5
evgeniakopernik, 2022-05-04
5/5
arttwins2021, 2022-05-02
5/5
DianaVenher, 2022-05-02
5/5
Carenkova81, 2022-05-02
4/5
ulyanaborisov, 2022-05-02
5/5
alekpodl_1, 2022-05-02
5/5
kadenyuk777, 2022-05-02
5/5
maryzaplava, 2022-04-29
5/5
nyrka.anna91891, 2022-04-29
5/5
rumyancevaos, 2022-04-28
5/5
anastasiakisel44, 2022-04-28
5/5
ulyanaborisov, 2022-04-25
5/5
arttwins2021, 2022-04-25
5/5
DianaVenher, 2022-04-25
5/5
alekpodl_1, 2022-04-25
5/5
kadenyuk777, 2022-04-25
5/5
Dfigueroa001, 2022-04-19
Good job!
5/5
Dfigueroa001, 2022-04-13
Thank you! I loved our conversation!
5/5
alekpodl_1, 2022-04-11
5/5
arttwins2021, 2022-04-11
5/5
DianaVenher, 2022-04-11
5/5
ulyanaborisov, 2022-04-11
5/5
kadenyuk777, 2022-04-11
5/5
Dfigueroa001, 2022-03-30
I had a great time, and learned a lot. Thank you.
5/5
boating.rhodium, 2022-03-15
5/5
boating.rhodium, 2022-03-08
5/5
boating.rhodium, 2022-02-28
5/5
leopoldine.ocule, 2022-02-25
Aleksandra is really an excellent teacher
5/5
boating.rhodium, 2022-02-22
Leaned quite a bit.
5/5
alekpodl_1, 2022-02-21
5/5
leopoldine.ocule, 2022-02-18
Feeling like I'm learning fast!
5/5
boating.rhodium, 2022-01-31
5/5
leopoldine.ocule, 2022-01-24
Perfect lesson as always
5/5
sweta22, 2022-01-20
5/5
boating.rhodium, 2022-01-17
Awesome! as usual.
5/5
leopoldine.ocule, 2022-01-14
As usual, Aleksandra is an incredible teacher. She knows how to adapt the lesson according to my needs and abilities, with a lot of patience and efficiency. Probably one of the best teacher I had the chance to meet since primary school.
5/5
boating.rhodium, 2022-01-11
5/5
alekpodl_1, 2022-01-04
5/5
boating.rhodium, 2022-01-03
5/5
boating.rhodium, 2021-12-13
5/5
boating.rhodium, 2021-12-06
5/5
boating.rhodium, 2021-11-25
Excellent session. 5 Stars from me.
5/5
boating.rhodium, 2021-11-15
Sister is very patient, patient and kind instructor. She has a passion for teaching Polish and it shows!
4/5
alekpodl_1, 2021-11-13
Il s'agissait d'un cours test avec un élève "artificiel", pour vérifier le bureau de l'élève et les fonctions qu'il peut utiliser pendant les cours en ligne.
3/5
boating.rhodium, 2021-11-09
As Always - 5 Stars from me. Thanks
5/5
leopoldine.ocule, 2021-11-03
Aleksandra is an excellent teacher with who I am sure I will make great progress. Not only she is friendly and attentive but also patient and demanding. Her personality and teaching qualities improve my motivation and will help me get a Polish knowledge much quicker than with any other learning solutions.
5/5
boating.rhodium, 2021-11-03
Thumbs Up! as usual.
5/5
Polina91, 2021-11-03
5/5
boating.rhodium, 2021-10-25
The Polish class is very engaging and interesting. Siostra Aleksandra is an excellent teacher. In other words, so far so good.
5/5
boating.rhodium, 2021-10-18
Awesome!
5/5
Polish lessons wg Elisabeth
Elisabeth
London (Wielka Brytania)

Gratuluję – świetnie zrealizowanego portalu! Bardzo podoba mi się sposób wprowadzania materiału i to wyłącznie przy użyciu języka polskiego. Na początku myślałam, że bez użycia angielskiego niczego się nie nauczę, ale to faktycznie działa! Oczywiście korzystam z komentarzy gramatycznych po angielsku, ale to raczej dla upewnienia się, czy wszystko dobrze rozumiem. Dialogów, nagrań oraz ćwiczeń opcjonalnych jest tak dużo, iż nie sposób czegoś nie zrozumieć.

więcej

Masz pytania? Wypełnij formularz lub zadzwoń +48 12 352-12-09.